Ερευνητές του Αντικαρκινικού Κέντρου Massey στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν μια πρωτεΐνη κατά την παραγωγή του μητρικού γάλακτος που επιτρέπει την ανάπτυξη και εξάπλωση του καρκίνου του μαστού και μπορεί να αποτελέσει πιθανό στόχο για μελλοντικές καινοτόμες θεραπείες.

Ο Δρ Τσαρλς Κλεβεργκερ και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι το ένζυμο κυκλοφιλίνη Α ρυθμίζει την γενετική οδό  Jak2/Stat5, που είναι υπεύθυνη για τη φυσική ωρίμανση των μαστικών αδένων αλλά και την ανάπτυξη των καρκινικών μαστικών κυττάρων.

«Η συγκεκριμένη μελέτη αναγνωρίζει την κυκλοφιλίνη Α ως έναν πιθανό στόχο θεραπευτικής παρέμβασης στον καρκίνο του μαστού. Κι επειδή ήδη υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα για την αναστολή της κυκλοφιλίνης Α, θα μπορούσαμε να έχουμε απτά αποτελέσματα για τις ασθενείς», μας ενημερώνει ο Δρ Κλεβενγκερ.

Η ανακάλυψη της συμβολής της κυκλοφιλίνης Α στην εκδήλωση του καρκίνου του μαστού βασίστηκε σε παλαιότερες παρατηρήσεις για τη σηματοδότηση του υποδοχέα της προλακτίνης. Η τελευταία είναι μια ορμόνη που κυρίως ευθύνεται για την παραγωγή του μητρικού γάλακτος. Προηγούμενη έρευνα του Δρ Κλεβενγκερ την είχε συνδέσει με την ανάπτυξη όγκων στο μαστό.