Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τη σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της γρίπης. Οι οδηγίες έχουν ως εξής:

  • Τα παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης, θα πρέπει να παραμένουν σε ένα χώρο όπου δεν θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα και να περιμένουν τους γονείς τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως.
  • Να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα
  • Να αποφεύγεται η κοινή χρήση μολυβιών, στιλό, μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων
  • Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος, να καλύπτεται η μύτη και το στόμα με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, το οποίο θα πρέπει να επιρρίπτεται αμέσως στον κάδο απορριμμάτων.
  • Απαγορεύεται στα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα
  • Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι να πλένουν τα χέρια τακτικά με υγρό σαπούνι και νερό ή με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή με χαρτομάντιλα με αλκοόλη.