Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από τις 2 έως και τις 20 Μαΐου και ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-2020. Στα Νηπιαγωγεία, μπορούν να εγγραφούν τα παιδιά που συμπληρώνουν το 4ο έτος ηλικίας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2019.

 

Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστείτε;

  • Αίτηση εγγραφής- Υπεύθυνη δήλωση
  • Αποδεικτικό στοιχείο για τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
  • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα για την ανάληψη ευθύνης της ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης του νηπίου
  • Προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας ή έγγραφο που να αποδεικνύει ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

 

Στο Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, θα φοιτήσουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2013 έως 31-12-2013. Θα χρειαστείτε τα εξής έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
  • Το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού ή έγγραφο που να αποδεικνύει ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  • Το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή
  • Έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
  • Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου, που εκδίδεται με τη λήξη διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου). Σε περίπτωση μη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, ο κηδεμόνα υποβάλλει αίτηση προς τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να εγκριθεί η εγγραφή του μαθητή.