Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός οργανωμένου δικτύου, που μεταφέρει παιδιά αναπτυσσόμενων χωρών στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες.

Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της αφρικανικής ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ μικρή ηλικία και κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Παράγοντες που εντείνουν την παιδική εργασία

Στους παράγοντες που εντείνουν την παιδική εργασία συγκαταλέγονται, εκτός της περιορισμένης νομικής προστασίας, η φτώχεια και η κοινωνική ευπάθεια, η κακή ποιότητα σχολικής εκπαίδευσης που σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί ακόμα και την περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση στο σχολείο.

Παρά τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας έως το 2025, ο ρυθμός μείωσής της παραμένει ιδιαίτερα αργός, με αποτέλεσμα να καθιστά τον στόχο μη επιτεύξιμο.

Αντίξοες συνθήκες εργασίας

«Όχι μόνο μοχθούν πίσω από τις κλειστές πόρτες των εργοδοτών τους, αλλά οι κοινωνίες δεν βλέπουν καν τι κάνουν σαν εργασία», αναφέρει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις που παραθέτει, 152 εκατ. παιδιά (64 εκατ. κορίτσια και 88 εκατ. αγόρια) εργάζονται παγκοσμίως και σχεδόν τα μισά από αυτά κάνουν επικίνδυνη εργασία που θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και την ανάπτυξή τους.

Η Unicef έχει ξεκινήσει κοινή εκστρατεία με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη, με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομεία και την εγγραφή τους σε σχολεία.