Τα αποτελέσματα έρευνας στην οποία συμμετείχαν 22 χώρες έδειξαν ότι για να υπάρχει ευεξία πρέπει να συνυπάρχουν τα παρακάτω 5 στοιχεία:

 

  • Να ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους γύρω μας
  • Να είμαστε ενεργοί σωματικά κάνοντας όποια δραστηριότητα μας αρέσει
  • Να δίνουμε σημασία στον κόσμο γύρω μας, αλλά και στον εαυτό μας
  • Να μαθαίνουμε συνεχώς καινούργια πράγματα
  • Να προσφέρουμε στους γύρω μας