Ως γονείς, έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε συνήθως στους δυνητικούς κινδύνους που ελλοχεύουν στα βιντεοπαιχνίδια, αμελώντας τα πιθανά οφέλη που μπορεί να κρύβουν για την παιδική ηλικία. Εάν γνωρίζετε πώς να επιλέξετε το κατάλληλο για την ηλικία όπως και για το παιδί βιντεοπαιχνίδι, μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε ένα διασκεδαστικό εργαλείο, που θα το βοηθήσει να μάθει και να εξελιχθεί.

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών. Στα περισσότερα από αυτά, ο παίκτης καλείται να επιλέξει και να προσαρμόσει την εμφάνιση του χαρακτήρα του, να φτάσει σε νέα επίπεδα δυσκολίας, επιλογές που επιτρέπουν την δημιουργική αυτοέκφραση, την διερεύνηση της λειτουργίας των κανόνων αλλά και της δομής του παιχνιδιού ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για νέους τρόπους προβολής προσωπικοτήτων όπως και ενδιαφερόντων

Νέοι φίλοι

Τα βιντεοπαιχνίδια βοηθούν τα παιδιά να βρουν νέους φίλους. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν οι γονείς, τα περισσότερα παιδιά βλέπουν την ενασχόληση με ένα βιντεοπαιχνίδι ως κοινωνική δραστηριότητα και όχι ως κάτι που τα απομονώνει, καθώς πέρα από τα ομαδικά παιχνίδια, συζητούν για αυτά και τα σχολιάζουν. Δημιουργείται, κατά συνέπεια, ένα κοινό έδαφος, όπου τα περισσότερα παιδιά μπορούν να «συναντηθούν» και να δημιουργήσουν ισχυρούς φιλικούς δεσμούς.

Υγιής ανταγωνισμός

Τα περισσότερα παιδιά τείνουν να γίνονται ανταγωνιστικά για το status τους ή την αναγνώριση από τους φίλους και συμμαθητές τους. Ο ανταγωνισμός αποτελεί κάτι φυσιολογικό και υγιές για τα παιδιά ενώ πολύ συχνά ανταγωνίζονται το ένα το άλλο ακόμα και στα βιντεοπαιχνίδια. Παίζοντας, μαθαίνουν να μην τα παρατούν όταν δυσκολεύονται αλλά να σκέφτονται μεθοδικά για να βρουν νέους τρόπους για να νικήσουν. Στο μεταξύ, ο ανταγωνισμός είναι για αυτά κάτι το διασκεδαστικό, αφού μπορούν να παίξουν όλα μαζί και να «πειράξουν» το ένα το άλλο.

Ηγετικές ικανότητες

Τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων του παιδιού, καθώς παίζοντας σε ομάδες, ανάλογα με τους γύρους, καλούνται να ηγηθούν της ομάδας, δίνοντας συμβουλές ή προτάσεις για το πώς να προχωρήσουν στην συνέχεια, τι να κάνουν μετά, ενώ συμβουλεύονται και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για να συνδυάσουν όλες τις λειτουργικές δεξιότητες, με στόχο την νίκη.