Τα μαθήματα μουσικής, όπως η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου ή το τραγούδι σε χορωδία μπορεί να βοηθήσουν τα παιδιά σε πολλαπλά επίπεδα, αφού όχι μόνο αποκτούν καλύτερη αίσθηση του ρυθμού και της μελωδίας αλλά ενισχύονται και οι μαθησιακές, γνωστικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Μαθηματικά μετά… μουσικής

Η μουσική και τα μαθηματικά είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα. Κατανοώντας τον ρυθμό, τον ήχο, και τις κλίμακες τα παιδιά μαθαίνουν να διαιρούν, να δημιουργούν κλάσματα και να αναγνωρίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Φαίνεται ότι η μουσική διαμορφώνει με τέτοιο τρόπο τον εγκέφαλο του παιδιού, που τα βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα άλλα μαθητικά πεδία. Καθώς μεγαλώνουν θα κληθούν να θυμούνται τραγούδια, πράγμα που ενισχύει την βραχυπρόθεσμη όσο και την μακροπρόθεσμη μνήμη τους. Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εκμάθηση μουσικών οργάνων τα εξοικειώνει με την φυσική, καθώς ακόμα και με το απλό άγγιγμα των χορδών μιας κιθάρας μαθαίνουν τις αρμονικές δονήσεις ή την ταλάντωση.

Αμφιδεξιότητα

Ορισμένα μουσικά όργανα, όπως τα κρουστά, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να βελτιώσουν τον συντονισμό τους αλλά και τις κινητικές τους δεξιότητες, αφού απαιτούν την ταυτόχρονη ή διαδοχική κίνηση των καρπών, των χεριών και των ποδιών. Άλλα όργανα, όπως το βιολί ή το πιάνο απαιτούν ταυτόχρονα διαφορετικές κινήσεις από το δεξί κι αριστερό χέρι. Τέτοιου είδους όργανα όχι μόνο συμβάλλουν στην ανάπτυξη αμφιδεξιότητας αλλά βοηθούν τα παιδιά να νιώθουν άνετα σε φυσικά δυσάρεστες θέσεις.

Το μέρος σε σύνδεση με το όλον

Οι μουσικές τάξεις απαιτούν αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, προκειμένου να συνεργαστούν όλοι μαζί ομαλά και μεθοδικά για να πετύχουν ένα crescendo ή accelerando. Εάν ένα παιδί παίζει πολύ δυνατά ή πολύ γρήγορα θα πρέπει να προσαρμοστεί, γεγονός που το βοηθά να κατανοήσει την συμβολή του αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί ως μέρος ενός συνόλου. Με την πάροδο του χρόνου, όπως είναι φυσικό, θα δημιουργήσει κοινωνικές επαφές ενώ θα κληθεί να διαχωρίσει την διασκέδαση του διαλείμματος από την δουλειά του μαθήματος.

Πειθαρχία και υπομονή

Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν με τον καλύτερο τρόπο ότι τα καλά πράγματα μερικές φορές αργούν να έρθουν, καθώς είναι αποτέλεσμα μιας ατέρμονης προσπάθειας. Η διαδικασία εκμάθησης του βιολιού, παραδείγματος χάριν, είναι αρκετά δύσκολη καθώς πριν ακόμα μπορέσει να παίξει μερικές νότες, θα πρέπει να μάθει πώς να κρατά το βιολί, το δοξάρι αλλά και πώς θα πρέπει να τοποθετεί τα πόδια του. Έτσι το παιδί μαθαίνει ότι πρέπει να επιμένει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο για να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους.