Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τις πρώτες – ή και τις επόμενες – επαφές τους με τα μαθηματικά. Συνήθως, με τη στήριξη του δασκάλου και των γονιών, αλλά και την προσωπική τους προσπάθεια, είναι σε θέση να τα καταφέρουν περίφημα ακόμη και αν δεν τα είχαν πάρει εξ αρχής με καλό ματι. Ωστόσο, κάποια παιδιά αντιμετωπίζουν μια μαθησιακή δυσκολία, που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τη γνωστή σε όλους μας δυσλεξία με τη διαφορά ότι στρέφεται προς τους αριθμούς και τις πράξεις: Τη δυσαριθμησία. Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε και την κατάλληλη βοήθεια για το μικρό μας.

Ενδείξεις ότι ένα παιδί έχει δυσαριθμησία

Στη νηπιακή ηλικία

  • Δυσκολεύεται να μάθει να μετράει και συνεχίζει να «πηδάει» αριθμούς όταν οι συνομήλικοί του έχουν ήδη αποκτήσει εξοικείωση.
  • Δεν καταλαβαίνει το νόημα πίσω από το μέτρημα. Όταν του ζητάτε τέσσερα φασόλια, απλώς πιάνει τυχαία κάποια και σας τα δίνει.
  • Δεν καταφέρνει να ταξινομήσει πράγματα από το μεγαλύτερο στο μικρότερο ή από τα περισσότερα στα λιγότερα.
  • Δεν καταλαβαίνει τη σχέση ανάμεσα στο σύμβολο «1» και στη λέξη «ένα».

Στη σχολική ηλικία

  • Δεν μπορεί να απομνημονεύσει βασικές πράξεις, όπως το άθροισμα 1+3=4
  • Συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του για να μετρήσει, όταν οι συνομήλικοί του πλέον μπορούν να το κάνουν νοητά.
  • Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα σύμβολα των μαθηματικών πράξεων και να επιλέξει το κατάλληλο κάθε φορά.
  • Δυσκολεύεται να κατανοήσει φράσεις που συνδέονται με τη μέτρηση ή την ποσότητα, όπως «περισσότερο από» και «λιγότερο από».
  • Δυσκολεύεται να διαχωρίσει τις μονάδες από τις δεκάδες και συχνά τοποθετεί τις αξίες σε λάθος στήλη.