Η χαρτογράφηση των κοινωνικών αναγκών, ο έγκαιρος και έγκυρος σχεδιασμός και οι εγκάρσιες παρεμβάσεις είναι στοιχεία που αναδεικνύουν την ΕΚΕ κάθε επιχείρησης από επικοινωνιακό εργαλείο, σε ουσιαστικό και εγγενή τρόπο λειτουργίας. Το ζητούμενο για κάθε ενέργεια εταιρικής υπευθυνότητας είναι να αφορά την κοινωνία και όχι απλά να την επικαλείται.

Στην ελληνική πραγματικότητα η πανδημία ανέδειξε μια επιχειρηματική κοινωνική δυναμική που όμοιά της προσφάτως δεν είχε παρατηρηθεί. Η πανδημία και οι οικονομικές συνέπειες αυτής, έχουν προκαλέσει ανατροπές που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν τη λειτουργία όλων των δομών της χώρας.

Εδραιωμένα και εγνωσμένου κύρους ιδρύματα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για αυξημένες ανάγκες, μειωμένα έσοδα και αβέβαιο μέλλον. Το ελληνικό επιχειρείν με πρωτοφανή γενναιοδωρία αλλά και μαζικότητα, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων δρώντας υποστηρικτικά με κάθε τρόπο.

Μια τέτοια ανάγκη των Παιδικών Χωριών SOS αφουγκράστηκε η εταιρία Μασούτης καθώς υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των Κέντρων Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη. Η επιτακτική ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω του Covid-19 ήταν που έδωσε στη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ το έναυσμα να συμβάλει στη λειτουργία των Κέντρων προσφέροντας laptops για την εκπαίδευση των παιδιών.

Η εταιρία Μασούτης σταθερά προσφέρει το απογευματινό γεύμα στα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS  που διατηρεί στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κομοτηνή καθώς και του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά με Αναπηρία στην Αλεξανδρούπολη.

Μέσω της δωρεάς laptops στο Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS στη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μαθημάτων και πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, μέσω προγράμματος δανεισμού του εξοπλισμού που θα ξεκινήσει να λειτουργεί άμεσα.

Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρείν που αξιοποιεί την εταιρική υπευθυνότητα δίνοντας λύσεις και επενδύοντας στο μέλλον. Ειδικά σε περιόδους κρίσεων, η στρατηγική αυτή δημιουργεί ένα κοινωνικό δίκτυ ασφαλείας με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για το ίδιο το επιχειρείν όσο και για την κοινωνία.