«Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στις 10 Δεκεμβρίου στην καταβολή του ποσοστού 30% επί των καθαρών κερδών, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί το 2019. Μόλις έχουμε τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, θα δοθεί η διαφορά που θα οφείλεται βάσει των κερδών του 2020, δηλαδή θα λάβετε τον Μάρτιο του 2021 ένα επιπλέον ποσό που σας αναλογεί. Το ποσό αυτό που θα διανεμηθεί άμεσα ανέρχεται συνολικά σε €3.000.000».  Επισήμως, η εταιρεία Μασούτης συνδέει την κερδοφορία με την επιβράβευση των εργαζόμενων, αποδεικνύοντας έμπρακτα το «εδώ, για σένα». Μια επιβράβευση που λειτουργεί και ως αυτοματισμός συνεισφοράς.

«Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να ξεπερνάμε επάξια τις προκλήσεις και τα εμπόδια. Με εφόδιο αυτή τη βεβαιότητα, θα προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά την επόμενη χρονιά. Μαζί» αναφέρει ανάμεσα στα άλλα η διοίκηση της εταιρείας. Και τονίζοντας αυτό το «μαζί», προχωράει σε αυτή την εντυπωσιακή κίνηση, που λειτουργεί και ως επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που αποτελεί δομικά και την μεγαλύτερη της προστιθέμενη αξία. Μια επένδυση που δίνει πίσω, επανεπενδύει δημιουργώντας παρακαταθήκη για μια επιχειρηματική επιλογή που μπορεί να βρει μιμητές.