Αν και η ψυχική ανθεκτικότητα για ορισμένους αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, στην πραγματικότητα ορίζεται ως μία δεξιότητα, που μπορεί – όπως και οι υπόλοιπες – να βελτιωθεί μέσω της εξάσκησης.

Αποτελεί μία ιδιαίτερα χρήσιμη δεξιότητα, που λειτουργεί ως «σύμμαχος» απέναντι σε μεγαλύτερες ή και μικρότερες δυσκολίες. Αυξάνοντας την ψυχική μας αντοχή μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις προκλήσεις που συναντάμε, να εξελιχτούμε παρά τις αντιξοότητες, μετατρέποντας τα αρνητικά γεγονότα σε ευκαιρίες μάθησης και περαιτέρω ανάπτυξης.

Ποια τα οφέλη της ψυχικής ανθεκτικότητας;

Τα άτομα με ανεπτυγμένη ψυχική αντοχή κατανοούν τις καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω τους, ελέγχουν τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις αλλά γνωρίζουν και πώς να διαχειριστούν την συμπεριφορά που εκδηλώνουν οι άνθρωποι γύρω τους. Άλλα οφέλη της ψυχικής αντοχής περιλαμβάνουν:

*Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Η ψυχική αντοχή χαρίζει την απαραίτητη ψυχραιμία, βασικό συστατικό της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Για αυτό και σε μια περίοδο κρίσης τα άτομα με ψυχική ανθεκτικότητα, μπορούν να βρουν την λύση ενός ζητήματος άμεσα, δίχως να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο ή να «χάνουν» λεπτομέρειες του ζητήματος.

Είναι λοιπόν, σε θέση να εξετάσουν ήρεμα και λογικά το εκάστοτε πρόβλημα και να σχεδιάσουν στην συνέχεια μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση.

*Αίσθημα του ελέγχου

Γενικά τα άτομα με ψυχική αντοχή τείνουν να έχουν ένα έντονο αίσθημα ελέγχου, καθώς συνειδητοποιούν ότι οι πράξεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα κι επομένως οι ενέργειές τους μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση των καταστάσεων.

Φυσικά, ορισμένοι παράγοντες βρίσκονται εκτός της σφαίρας «επιρροής» μας, ωστόσο κάνουμε καθημερινά επιλογές, τις οποίες είναι καλό να υλοποιούμε συνειδητά.

Η ανθεκτικότητα σχετίζεται ακριβώς με την ανάληψη της ευθύνης για την έκβαση των καταστάσεων, αναγνωρίζοντας τον βαθμό που επηρεάσαμε ή που θα μπορούσαμε να έχουμε επηρεάσει το αποτέλεσμα.