Τον Φεβρουάριο, πραγματοποιείται διαδικτυακά το εργαστήριο «Γνωριμία με το σκάκι».

Το σκάκι δεν αποτελεί μόνο ένα επιτραπέζιο παιχνίδι αλλά και αποκωδικοποιημένες σκέψεις, ενέργειες, μεθόδους. Έχει στοιχεία από τα μαθηματικά και την ψυχολογία, ενώ ο παράγοντας της τύχης δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Το σκάκι δίνει τη δυνατότητα στον σκακιστή να εξασκηθεί στην παρατήρηση, την αυτοσυγκέντρωση και την ικανότητα πρόβλεψης των κινήσεων του αντιπάλου. Κυρίως, όμως, ο σκακιστής μαθαίνει να δείχνει σεβασμό.

Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε παιδιά που δεν έχουν καμία επαφή με το σκάκι, όσο και σε παιδιά που γνωρίζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα παιδιά, μέσα από το σκάκι, καλλιεργούν τη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom, με τη χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας σκακιού.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση «Αναγέννηση και Πρόοδος»
Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κυριακή 07 και 21/02
Μέσω Ζοοm
Για παιδιά 6-12 ετών

Έως 8 συμμετοχές ανά slot
1ο slot: 17.00 – 17.45, για παιδιά που δεν γνωρίζουν τους κανόνες
2ο slot: 18.00-18.45, για παιδιά που γνωρίζουν τους κανόνες