Στις 8 Μαρτίου, γιορτάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας», αλλά η πανδημία οδήγησε τις γυναίκες σε δυσχερέστερη οικονομική και κοινωνική θέση, ενώ αύξησε τη βία κατά των γυναικών και απομάκρυνε την ισότητα των φύλων στην ΕΕ.

Oι κοινωνικές και οικονομικές  συνέπειές της πανδημίας του κορoναϊού επιδεινώνουν τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων, αναστρέφοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και οδηγούν παγκοσμίως, πάνω 47 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες και κορίτσια κάτω από το όριο της φτώχειας.

Σύμφωνα με τον δείκτη 2020 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ο μέσος όρος ισότητας των φύλων στην ΕΕ ανέρχεται στο 67,9% και, με τους σημερινούς ρυθμούς, θα χρειαστεί περισσότερο από 60 χρόνια για να επιτευχθεί πλήρης ισότητα των φύλων.

Ο χαμηλότερος μέσος όρος ισότητας των φύλων είναι στην Ελλάδα, που ανέρχεται στο 52,2%. Στην Κύπρο δε ο μέσος όρος ανέρχεται στο 56,9%.

Οι γυναίκες αποτελούν τo 76% από τα 49 εκατομμυρίων εργαζομένους στον τομέα της περίθαλψης που έχουν εκτεθεί περισσότερο στον ιό.

Η μεγαλύτερη ανισορροπία σε επίπεδο ΕΕ σημειώνεται στη Λετονία, όπου οι γυναίκες αποτελούν το 88% των εργαζομένων στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, σε σύγκριση με το 53% στη Μάλτα.

Επιπλέον, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε βασικές υπηρεσίες που εκτείνονται από τις πωλήσεις έως τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Στην ΕΕ, οι γυναίκες αποτελούν το 82% των υπαλλήλων ταμείων και το 95% του προσωπικού καθαρισμού και οικιακής φροντίδας.

Περίπου το 84% των εργαζόμενων γυναικών μεταξύ 15 και 64 ετών απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων που έχουν δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού και αντιμετωπίζουν απώλεια θέσεων εργασίας.

Η καραντίνα έχει επίσης επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στους κλάδους της οικονομίας με παραδοσιακά γυναικείο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλευτικής, της γραμματειακής υποστήριξης και της οικιακής εργασίας.


Πάνω από το 30% των γυναικών στην ΕΕ εργάζεται σε θέσεις μερικής απασχόλησης και απασχολείται σε μεγάλο βαθμό στην άτυπη οικονομία, συχνά χωρίς εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική προστασία και άλλα θεμελιώδη οφέλη.

Ο κίνδυνος ανεργίας και εργασιακής ανασφάλειας είναι μεγαλύτερος στις γυναίκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι γυναίκες είναι πολύ πιθανότερο να πάρουν άδεια για να φροντίσουν τα παιδιά και τους συγγενείς τους, ενώ συχνά χρειάζεται να συνδυάσουν την τηλεργασία με τη φροντίδα των παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Κλιμάκωση της βίας κατά των γυναικών

Περίπου 50 γυναίκες χάνουν τις ζωές τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας κάθε εβδομάδα στην ΕΕ, με τον αριθμό των θυμάτων να έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Λόγω των περιορισμών, πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια.

Η βία κατά των γυναικών στην ΕΕ

Το ένα τρίτο των γυναικών στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική ή / και σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών
To 35% των γυναικών στην ΕΕ έχει υποστεί καταπιεστική συμπεριφορά από τωρινό ή πρώην σύντροφο
Περίπου 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα λόγω ενδοοικογενειακής βίας
Tο 74% περίπου των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η βία κατά των γυναικών είναι συνηθισμένη στη χώρα τους

Πηγή: Έρευνα FRA (2014), Ειδικό Ευρωβαρόμετρο (2016)

Ταυτόχρονα, η αυξημένη χρήση του διαδικτύου κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει προκαλέσει την αύξηση της διαδικτυακής βίας εις βάρος των γυναικών και της σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιών, κυρίως κοριτσιών. Κάτι, που έχει ονομαστεί η «σκιώδης πανδημία».

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο