Η δημιουργία και το παιχνίδι αποτελούν την βασικότερη δουλειά των παιδιών. Αν θέλετε να αυξήσετε την δημιουργικότητά τους και να τα βοηθήσετε να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί σας ή με τα αδέλφια τους, μπορείτε να τα βοηθήσετε να δημιουργήσουν τα δικά τους τριαντάφυλλα από χαρτί.

Δείτε το βίντεο