Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ορισμένα προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το περσινό θέμα για το εξεταζόμενο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Προσανατολισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α

Α1.

α. Σ

β. Λ

γ. Λ

δ. Σ

ε. Λ

Α2. δ

Α3. α

ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β

ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ

Γ1.

ΧΨΚΕΧ
Α0640
1
Β40600
3
Γ80480
5
Δ120280
7
Ε1600

Στο Ε όλοι απασχολούνται στο Χ οπότε Ψ=0

Γ2.

ΚΕΨ,ΑΒ=1

ΚΕΨ,ΒΓ=1/3

ΚΕΨ,ΓΔ=1/5

ΚΕΨ,ΔΕ=1/7

Μετράμε το κόστος ευκαιρίας του Ψ όταν το Ψ αυξάνεται (από Ε προς Α) οπότε είναι αυξανόμενο. Οι παραγωγικοί συντελεστές δεν είναι το ίδιο κατάλληλοι για την παραγωγή των Χ,Ψ.

Γ3.

α. Σε Χ=43 με το ΚΕΧ=3 βρίσκουμε ότι Ψ=591 άριστο. Οπότε το Ψ=590 είναι εφικτό και οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.

β. Σε Χ=85 με το ΚΕΧ=5 βρίσκουμε ότι Ψ=455 άριστο και οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως.

Γ4.

Όταν το Ψ αυξηθεί από 540 σε 640 το Χ θα μειωθεί από 60 (βρίσκουμε το Χ σε Ψ=540 με ΚΕΧ=3) σε 0 άρα θα χαθούν 60 μονάδες του Χ.

ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ

Δ1.

και Q=70

Δ2.

Δ3.

(αφού η τιμή του συμπληρωματικού μειώθηκε αυξήθηκε η ζήτηση του Χ).

και Q=88

Δ4. ΣΔ αρχικά=350 και ΣΔ τελικά=704

Η αύξηση της ΣΔ οφείλεται στο ότι αυξήθηκε η ζήτηση (οπότε αυξήθηκαν τιμή και ποσότητα ισορροπίας).

Δ5.

OΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΟΣΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ