Αλλαγές στο θέμα των γονικών αδειών έφερε ο νέος νόμος για τα εργασιακά.Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται ότι:

Απαγορεύεται η απόλυση για άσκηση οποιουδήποτε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται η απόλυση νέου πατέρα για 6 μήνες από τη γέννηση του παιδιού του.

Παράλληλα, καθιερώνεται άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές, ενώ προβλέπεται γονική άδεια 4 μηνών και για τους δύο γονείς. Οι δύο πρώτοι μήνες θα πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ.

Ταυτόχρονα, επεκτείνεται η άδεια λοχείας 9 εβδομάδων μετά τη γέννα και στις περιπτώσεις υιοθεσίας τέκνου.

Επιπλέον, χορηγείται ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας 6 μηνών με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και στην υιοθεσία τέκνου, ενώ παρέχεται μειωμένο ωράριο (άδεια φροντίδας τέκνου) και στη μητέρα που απέκτησε τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον θεμελιώνεται στον ιδιωτικό τομέα άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ακόμα, εισάγεται άδεια φροντιστή, 5 ημερών, για συγγενή με ανάγκη φροντίδας, ενώ επεκτείνονται οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς παιδιών έως 12 ετών.

Μεταξύ άλλων, καθιερώνεται άδεια ανωτέρας βίας 2 ημέρες τον χρόνο αλλά και άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων με άδεια εργοδότη έως και 4 ημέρες.

Τα υπόλοιπα

Ο νέος εργασιακός νόμο προβλέπει ακόμα:

‘Aδεια προγεννητικών εξετάσεων

Άδεια λόγω ασθένειας τέκνου και άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων τέκνων

Άδεια νοσηλείας τέκνων

Άδεια έως 6 ημερών σε μονογονεικές οικογένειες