Οι περισσότεροι γονείς θα συμφωνήσουν ότι η ενθάρρυνση της καλής συμπεριφοράς του παιδιού ίσως να μην είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Η προσπάθεια καθορισμού του καλύτερου τρόπου πειθαρχίας του παιδιού εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Εάν το μικρό σας δείχνει πρώιμα σημάδια απειθαρχίας, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι πειθαρχίας και ένας από τους πιο αποτελεσματικούς είναι η θετική ενίσχυση.

Τι είναι η θετική ενίσχυση;

Αυτή είναι μια μορφή πειθαρχίας, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις και να εστιάσετε στα πράγματα που κάνει το παιδί σωστά. Οι λέξεις που λέτε στο παιδί μπορεί να έχουν τεράστια επιρροή στη συμπεριφορά του. Αυτό που λέτε μπορεί να βοηθήσει ή και να βλάψει, επιδρώντας αρνητικά. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε την θετική ενίσχυση για να ενθαρρύνετε την τροποποίηση συμπεριφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική για να βοηθήσετε το παιδί σας να είναι υπεύθυνο, να αποτρέψετε την κακή συμπεριφορά και να ενθαρρύνετε ή να παρακινήσετε το παιδί.

Πώς λειτουργεί;

Η θετική ενίσχυση βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά για τον εαυτό τους. Μπορείτε να παρακινήσετε το παιδί σας να ακολουθήσει τους κανόνες χρησιμοποιώντας λέξεις. Η εστίαση στη θετική συμπεριφορά αντί των αρνητικών ενεργειών είναι πιο ευεργετική για το παιδί. Όταν ανταμείβετε το παιδί για την καλή και σωστή συμπεριφορά, του διδάσκετε να το κάνει πιο συχνά. Η επιλογή των σωστών λέξεων θα σας βοηθήσει να επαινέσετε το παιδί σας αποτελεσματικά και κατάλληλα. Το να βρείτε τα σωστά λόγια ενθάρρυνσης θα έχει μια ισχυρή θετική επίδραση στο παιδί. Να θυμάστε ότι ο τόνος σας είναι επίσης πολύ σημαντικός όταν επικοινωνείτε με το παιδί σας.

Τι πρέπει να προσέξετε

Υπάρχουν στιγμές που ο έπαινος μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει όταν ο γονέας χρησιμοποιεί τον έπαινο συχνά και χωρίς συγκεκριμένο λόγο ή δίνει αόριστα συγχαρητήρια. Το παιδί θα είναι σύντομα σε θέση να εντοπίσει και να αντιληφθεί τους «κενούς» επαίνους και θα μάθει να τους αγνοεί, γεγονός που δεν θα το βοηθήσει.