Οι μαθητές που κάνουν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη δόση, θα μπορούν να μην πηγαίνουν σχολείο και οι απουσίες τους δεν θα «μετράνε». Αυτό αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που έστειλε το υπουργείου Παιδείας σε όλα τα σχολεία, οι μαθητές και οι μαθήτριες τη μέρα του εμβολιασμού τους και την επόμενη εφόσον έχουν συμπτώματα, μπορούν να μην πηγαίνουν σχολείο, χωρίς να παίρνουν απουσίες.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Oι μαθητές και οι μαθήτριες, που εμβολιάζονται, δύνανται να μην προσέρχονται στις σχολικές μονάδες την ημέρα του εμβολιασμού τους. Στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα δύνανται να απουσιάσουν και την επόμενη ημέρα. Το ίδιο ισχύει και για τις δύο δόσεις εμβολιασμού.

Οι απουσίες των μαθητών και μαθητριών τις ημέρες αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς και κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, προσκομίσουν στον Διευθυντή το πιστοποιητικό βεβαίωσης του εμβολιασμού τους.