Μιας και κάθε παιδί είναι διαφορετικό, οι περισσότεροι γονείς σκέφτονται ποια είναι η καλύτερο μέθοδος μάθησης για το ίδιο.

Η συμμετοχή των μαθητών μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, συζητήσεων, ανατροφοδοτήσεων και τεχνολογιών ενισχυμένης τεχνητής νοημοσύνης είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διαλέξεις, μαθήματα ή αναγνώσεις, σύμφωνα με έρευνα από το Human-Computer Interaction Institute του Carnegie Mellon University.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι αποτελεσματικές μέθοδοι ενεργητικής μάθησης δεν χρησιμοποιούν μόνο πρακτικές νοητικές προσεγγίσεις αλλά και συναισθηματικές, παρέχοντας αυξημένη συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη.

Η καλύτερη μέθοδος μάθησης; Η ενεργή συμμετοχή

«Θέλαμε να δούμε τι μάθαμε από τη διδασκαλία και τη μάθηση κατά τη διάρκεια των διαδοχικών lockdowns εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και τι θα μπορούσαμε να φέρουμε μαζί μας στην σχολική αίθουσα» επισημαίνουν οι ερευνητές.

Τα ευρήματα των ερευνητών έδειξαν ότι η ενεργός μάθηση μπορεί να βάλει τους μαθητές στο επίκεντρο των μαθημάτων τους.

Οι τεχνικές ενεργητικής μάθησης ενθαρρύνουν τους μαθητές να παράγουν σκέψεις και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση μέσω διαδραστικών ρυθμίσεων και όχι παθητικά να λαμβάνουν πληροφορίες, όπως συνηθίζεται σε διάχυτες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, όπως διαλέξεις και αναγνώσεις.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science.