Οι κανόνες όπως και τα όρια είναι ζωτικής σημασίας για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Χωρίς την πειθαρχία τα παιδιά στερούνται εργαλεία απαραίτητα για την διαχείριση των σχέσεων όπως και των προκλήσεων που θα προκύψουν στην ζωή τους, όπως η αυτοπειθαρχία, ο σεβασμός προς τους άλλους αλλά και η ικανότητα συνεργασίας με τους συνομηλίκους τους.

Τα παιδιά που δεν υπακούουν σε κανόνες στην πραγματικότητα δεν είναι ευτυχισμένα, καθώς συχνά τείνουν να είναι θυμωμένα καθώς δεν ξέρουν πώς ακριβώς πρέπει να συμπεριφερθούν προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους. Ένα παιδί που δεν έχει μάθει να είναι πειθαρχημένο, πιθανότατα να μην μπορεί να κάνει εύκολα φίλους, μιας και δεν ξέρει πώς να τους προσεγγίσει και έπειτα να τους συμπεριφερθεί. Για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μάθουν να διαχειρίζονται την συμπεριφορά τους αλλά και να ελέγχουν τις αρνητικές τους παρορμήσεις, όσο πιο πολύ μπορούν.

Πώς λειτουργούν οι κανόνες;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ένας γονέας μπορεί να μην θέλει να πειθαρχήσει το παιδί. Ορισμένοι μπορεί να είναι απρόθυμοι γιατί φοβούνται ότι η διαδικασία θα προκαλέσει αναστάτωση ή και καβγάδες κι έτσι προσπαθούν να αποφύγουν την σύγκρουση με το παιδί. Άλλοι μπορεί να έχουν δυσάρεστες αναμνήσεις από την δική τους παιδική ηλικία και να θέλουν να κάνουν τα πράγματα ευκολότερα για τα παιδιά τους, χαλαρώνοντας το πλαίσιο των κανόνων.

Στην πραγματικότητα όμως, οι κανόνες δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την σύγκρουση με το παιδί ή τα ξεσπάσματα θυμού. Η πειθάρχηση του παιδιού, όταν γίνεται σωστά, δεν αφορά την προσπάθειά σας να ελέγξετε το παιδί αλλά πολύ περισσότερο την δική του προσπάθεια να ελέγξει την συμπεριφορά του. Δεν τιμωρείτε κατά συνέπεια το παιδί, απλά επειδή έκανε ένα λάθος αλλά για να θέσετε σαφείς παραμέτρους και όρια για να αυτοπειθαρχείται στο μέλλον, δίχως τις παρεμβάσεις των γύρων του.

Ένα παιδί που έχει διδαχθεί από νωρίς να διακρίνει το λάθος από το σωστό, την θετική από την αρνητική συμπεριφορά, θα γνωρίζει πότε έχει κάνει λάθος. Θα θέλει στην συνέχεια να συμπεριφερθεί σωστά και να προσπαθήσει να το διορθώσει, όχι επειδή φοβάται την τιμωρία αλλά γιατί θα αντιλαμβάνεται την σημαντικότητα της ανάληψης τόσο των ευθυνών όσο και των συνεπειών.

Η σημασία των κανόνων για την καλή συμπεριφορά

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θέσετε από νωρίς τα σωστά θεμέλια για μια καλή συμπεριφορά, καθώς αν το παιδί στερηθεί κανόνες ή όρια, τότε στερείται σημαντικά εργαλεία, όπως ο αυτοέλεγχος, η κατάλληλη βάσει περίστασης συμπεριφορά ενώ ενδέχεται να εμφανίσει εγωιστικά κίνητρα, αποτελώντας δυσάρεστη παρέα για τους γύρω του. Αντ’αυτού, θέτοντας όρια και κανόνες του δείχνετε έμπρακτα  πώς θα καταφέρει να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.