Οι παιδικές φιλίες έχουν τόσο μεγάλη σημασία επειδή παρέχουν στα παιδιά συντροφικότητα, υποστήριξη, κοινωνική αλληλεπίδραση σε επίπεδο συνομηλίκων και την ευκαιρία να εξερευνήσουν ποιοι είναι εκτός της οικογένειάς τους. Οι φιλίες είναι ένα τεράστιο μέρος της ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των παιδιών.

Δεδομένου ότι είμαστε όλοι κοινωνικά πλάσματα και έχουμε κοινωνικά κίνητρα, η φιλία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού.

Αυτοεκτίμηση

Σχετική έρευνα δείχνει ότι η ύπαρξη μιας ισχυρής ομάδας φίλων βοηθά τα παιδιά να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Συγκεκριμένα, το να έχουν μια αμοιβαία καλύτερη φιλία ενισχύει την αυτοεκτίμηση και τα θετικά συναισθήματα για το σχολείο και τους συμμαθητές τους.

Βασικές Κοινωνικές Δεξιότητες

Στην παιδική και εφηβική ηλικία, οι φιλίες βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες όπως επίλυση προβλημάτων, επίλυση συγκρούσεων, ικανότητα συμβιβασμού, δεξιότητες ακρόασης, επινοητικότητα, ρύθμιση συναισθημάτων, ανεξαρτησία, διαμόρφωση ταυτότητας και δημιουργία της αίσθησης ότι ανήκουν σε μια κοινότητα.

Μάλιστα, έρευνα δείχνει ότι η ύπαρξη σταθερών φιλιών στην παιδική ηλικία συνδέεται με την ευημερία, την αίσθηση του ανήκειν και την ανάπτυξη υγιών κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, το να έχεις τουλάχιστον έναν καλό φίλο ως παιδί συνδέεται με καλύτερη ψυχική υγεία στην ενήλικη ζωή.

Συναισθηματική νοημοσύνη

Ολοένα και περισσότεροι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) παίζει πιο καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των ενηλίκων από το IQ. Όταν τα παιδιά έχουν καλές σχέσεις με συνομηλίκους τους, είναι πιθανό να βελτιώσουν τις δεξιότητες ρύθμισης των συναισθημάτων τους, τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Αυτονομία

Επιπλέον, οι φιλίες με τους συνομηλίκους επιτρέπουν στα παιδιά να βιώσουν μια σχέση επί ίσοις όροις. Αυτή είναι μια διαφορετική δυναμική από αυτές που βιώνουν μέσα στην οικογένειά τους, όπου οι γονείς είναι πρόσωπα εξουσίας. Η φιλία είναι μια απαραίτητη σχέση που διαφέρει από τις σχέσεις με τους γονείς. Μέσα από τις φιλίες τους, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε έναν πιο… δίκαιο κόσμο στον οποίο κάθε παιδί μοιράζεται την εξουσία και την αυτονομία.

Παρακολουθήστε τα μικρά παιδιά να παίζουν παιχνίδια στα οποία καθορίζουν από κοινού τους κανόνες. Η φιλία εξελίσσεται από αυτήν την αμοιβαιότητα στην οποία οι συνομήλικοι συμφωνούν να συνεννοούνται και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.