Γνωστά και πολλά είναι τα οφέλη του θηλασμού τόσο για την μαμά όσο και για το παιδί. Τώρα, νέα μελέτη επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη διάρκεια θηλασμού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο παιδικού άσθματος. Το άσθμα πρόκειται για πάθηση του αναπνευστικού, η οποία όμως, μπορεί να αντιμετωπιστεί, δίχως να επηρεάζει την καθημερινότητα του παιδιού.

Θηλασμός VS παιδικού άσθματος

Ωστόσο, επειδή μπορεί να προκαλέσει και πιο σοβαρά συμπτώματα, γίνονται μελέτες για να εξεταστεί το άσθμα και πώς εξελίσσεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης προσεκτικά τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθεί η εμφάνιση αυτής της πάθησης στα παιδιά.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη από το American College of Allergy, Asthma and Immunology, ο θηλασμός μεγαλύτερης διάρκειας φαίνεται πως οδηγεί σε μείωση του κινδύνου εμφάνισης άσθματος στα παιδιά, με την ωφέλιμη και προστατευτική αυτή δράση να σχετίζεται ακριβώς με την διάρκεια. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όσο μεγαλύτερη η διάρκεια τόσο πιο χαμηλές αναμένονται και οι πιθανότητες εμφάνισης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν συγκεκριμένα, ότι τα παιδιά που θήλασαν για 2 έως 4 μήνες είχαν 64% μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης άσθματος σε σύγκριση με εκείνα που θήλασαν για λιγότερο από 2 μήνες.

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότερες από 2.000 μητέρες και τα βρέφη τους. Διαπίστωσαν επίσης ότι οι μητέρες που αναμείγνυαν μητρικό γάλα και φόρμουλα ή που είχαν εισαγάγει φαγητό δεν είχαν τις ίδιες πιθανότητες. Το μωρό έπρεπε να θηλάζει αποκλειστικά για να λάβει τα οφέλη και τον μειωμένο κίνδυνο άσθματος.