Το άγχος μας πλήττει όλους καθημερινά και τα παιδιά δεν αποτελούν εξαίρεση. Τα καλά νέα είναι όμως, ότι οι παρεμβάσεις με την συμβολή σκύλων μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά χαμηλότερο στρες σε παιδιά με και χωρίς ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης PLOS ONE.

Πώς επηρεάζει το άγχος τα παιδιά

Η παρατεταμένη έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στη μάθηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την ευημερία των παιδιών κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Διάφορες προσεγγίσεις για την ανακούφιση του στρες έχουν διερευνηθεί στα σχολεία, όπως η γιόγκα, η συνειδητότητα, ο διαλογισμός, η σωματική δραστηριότητα, οι παρεμβάσεις στο στυλ διδασκαλίας και οι παρεμβάσεις με τη βοήθεια ζώων.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές παρακολούθησαν τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, δηλαδή της κορτιζόλης, στο σάλιο 105 παιδιών οκτώ έως εννέα ετών σε τέσσερα κανονικά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και 44 παιδιά παρόμοιας ηλικίας από επτά σχολεία ειδικής αγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες: ομάδα που έπαιζε με σκύλους, ομάδα χαλάρωσης και την ομάδα ελέγχου. Στην ομάδα σκύλων, τα παιδιά αλληλοεπιδρούσαν για 20 λεπτά με εκπαιδευμένο σκύλο, παρουσία του χειριστή. Στην ομάδα χαλάρωση, τα παιδιά ακολουθούσαν μια συνεδρία διαλογισμού είκοσι λεπτών. Οι συνεδρίες και των δύο ομάδων πραγματοποιήθηκαν δύο φορές την εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες.

Πώς βοηθούν οι παρεμβάσεις με σκύλους

Οι παρεμβάσεις σε σκύλους οδηγούν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης στα παιδιά τόσο στα γενικά όσο και στα σχολεία ειδικής αγωγής.

Στα γενικά σχολεία, τα παιδιά στις ομάδες ελέγχου και χαλάρωσης είχαν αυξήσεις στη μέση κορτιζόλη του σάλιου κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου. Ωστόσο, τα παιδιά που συμμετείχαν είτε σε ομαδικές είτε σε ατομικές συνεδρίες με σκύλους δεν είχαν στατιστικά σημαντική αύξηση στην κορτιζόλη. Επιπλέον, τα επίπεδα κορτιζόλης τους ήταν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερα αμέσως μετά από κάθε συνεδρία σκύλου.

Στα παιδιά σε σχολεία ειδικής αγωγής παρατηρήθηκαν παρόμοια πρότυπα, με μειώσεις της κορτιζόλης μετά από παρεμβάσεις με αλληλεπίδραση με σκύλους. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι παρεμβάσεις με σκύλους μπορούν να μειώσουν με επιτυχία τα επίπεδα άγχους σε παιδιά σχολικής ηλικίας, αλλά επισημαίνουν ότι απαιτείται πρόσθετη έρευνα για τον ιδανικό χρόνο και την επαφή με σκύλους για το βέλτιστο αποτέλεσμα.