Κάποια στιγμή κατά την πρώτη δημοτικού, όταν το παιδί σας είναι περίπου 6 ή 7, μπορείτε να αρχίσετε να του μαθαίνετε να διαβάζει την ώρα σε ένα αναλογικό ρολόι. Αυτή είναι η εποχή που τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν το πέρασμα του χρόνου και τις έννοιες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Αυτή είναι, επίσης, η ηλικία που τα παιδιά έχουν τις απαραίτητες μαθηματικές δεξιότητες για να μπορούν να διαβάζουν ένα αναλογικό ρολόι.

Τα παιδιά της πρώτης τάξης μπορούν να μάθουν να λένε την ώρα όταν είναι ακριβώς και όταν είναι και μισή. Από τη δευτέρα δημοτικού μπορείτε να ξεκινήσετε να μαθαίνετε στο παιδί να λέει την ώρα με μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας έννοιες όπως «και πέντε» ή «παρά πέντε». Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν την ώρα στο λεπτό, πριν συμπληρώσουν τα 8 έτη.

Εύκολη μέθοδος 5 βημάτων για να μάθει το παιδί να διαβάζει την ώρα

Πριν μάθουν πώς να λένε τον χρόνο, τα παιδιά πρέπει να έχουν μια βασική κατανόηση της ιδέας του χρόνου. Πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χρόνος χωρίζεται σε μονάδες όπως ημέρες, ώρες και λεπτά. Για να βοηθήσετε τα παιδιά να κατανοήσουν αυτή την έννοια, μπορείτε να μιλήσετε μαζί τους για την καθημερινή τους ρουτίνα. Πριν μάθουν πώς να λένε την ώρα σε ένα αναλογικό ρολόι, τα παιδιά πρέπει να έχουν κάποιες βασικές μαθηματικές δεξιότητες. Πρέπει να είναι σε θέση να μετρούν μέχρι το 60, καθώς και να αναγνωρίζουν και να διαβάζουν αριθμούς από το 1 έως το 60.

Αν και η χρονολόγηση θα απαιτήσει τελικά τα παιδιά να είναι σε θέση να μετρούν κατά πέντε και να προσθέτουν ένα στο σύνολο, αυτές οι δεξιότητες δεν είναι απαραίτητες πριν ξεκινήσουν αρχικά.

Βήμα 1: Προσδιορίστε τα μέρη του ρολογιού

Το πρώτο βήμα για να μάθει ένα παιδί να λέει την ώρα είναι να βρίσκεται σε θέση να αναγνωρίσει τα μέρη ενός ρολογιού. Αυτό περιλαμβάνει τους αριθμούς, τον ωροδείκτη και τον λεπτοδείκτη. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ρολόι με δεύτερο δείκτη κατά τη διδασκαλία της χρονομέτρησης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να αποσπά την προσοχή στα παιδιά μέχρι να καταλάβουν τα πράγματα. Εξηγήστε τα μέρη στο παιδί σας και αφήστε το να εξασκηθεί, επισημαίνοντας ποιο μέρος είναι ποιο.

Βήμα 2: Διδάξτε του το «ακριβώς»

Αφού το παιδί σας εξοικειωθεί με τα μέρη ενός ρολογιού, μπορείτε να αρχίσετε να του δείχνετε πώς είναι η ώρα όταν είναι ακριβώς. Μάθετέ του να προσδιορίζει πρώτα την ώρα χρησιμοποιώντας τον ωροδείκτη και μετά να κοιτάζει να δει αν ο λεπτοδείκτης είναι επάνω στο 12. Αν ναι, είναι ακριβώς. Εξασκηθείτε με ένα συνδυασμό να ρωτάτε τι ώρα είναι στο ρολόι και να βάλετε το παιδί σας να ρυθμίσει το ρολόι σε μια ώρα που του δίνετε εσείς. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε, «Μπορείς να μου δείξεις τι πρέπει να δείχνει το ρολόι όταν είναι 5 ακριβώς;

Βήμα 3: Διδάξτε του το «και μισή»

Αφού το παιδί σας κατανοήσει πώς φαίνεται η ώρα όταν είναι «ακριβώς», εισάγετε την έννοια «και μισή». Θα πρέπει να μάθει να αναγνωρίζει ώρες όπως 3:30, 6:30 ή 11:30 όταν τις βλέπει. Όταν ξεκινάτε αυτό το βήμα, είναι πολύ σημαντικό να επισημάνετε ότι ο ωροδείκτης δεν δείχνει πάντα απευθείας στον μεγάλο αριθμό. Πείτε στο παιδί σας ότι κοιτάμε πάντα τον μεγάλο αριθμό που ακολουθεί ο ωροδείκτης. Ένας τρόπος για να βοηθήσετε τα παιδιά να κατανοήσουν την ιδέα ότι ο ωροδείκτης δεν δείχνει πάντα ευθεία τον αριθμό του είναι να σχεδιάσετε ευθείες γραμμές στα ρολόγια σας, χωρίζοντάς τον σε κομμάτια που μοιάζουν με πίτσα. Σημειώστε αυτές τις «φέτες πίτσας» με την ώρα που αντιπροσωπεύουν. Για παράδειγμα, η φέτα πίτσας για τις δύο η ώρα θα κυμαινόταν από τις δύο έως τις τρεις του ρολογιού. Κάθε φορά που ο ωροδείκτης βρίσκεται σε αυτή το «φέτα», η ώρα είναι δύο.

Βήμα 4: Διδάξτε του τα πεντάλεπτα

Μόλις τα παιδιά μάθουν να λένε την ώρα «ακριβώς» και στο μισάωρο, μπορούν να αρχίσουν να μαθαίνουν και τα πεντάλεπτα. Σε αυτό το βήμα, θα χρειαστεί να εξηγήσετε ότι η μισή ώρα έχει 6 πεντάλεπτα. Σε αυτή τη φάση μαθαίνετε το παιδί το «και πέντε», «και δέκα», έως και το «και εικοσιπέντε».

Βήμα 5: Διδάξτε του να λέει την ώρα μετά το «και μισή»

Η ανάγνωση ωρών όπως το 3:45 ή το 6:55 μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο παιδί, επειδή αυτές τις ώρες ο ωροδείκτης πλησιάζει την επόμενη ώρα. Για παράδειγμα, όταν ένα ρολόι δείχνει 3:50, τα μικρά παιδιά συχνά το διαβάζουν ως 4:50, επειδή ο ωροδείκτης φαίνεται να δείχνει το 4. Όταν είστε παιδί φαίνεται έτοιμο, βγάλτε το ρολόι σας και αφήστε το να παρατηρήσει πώς ο ωροδείκτης μετακινείται αργά από τον έναν αριθμό στον άλλο, καθώς ο λεπτοδείκτης κάνει τους κύκλους του. Τώρα πια μπορείτε να του μάθετε το «παρά εικοσιπέντε», «παρά τέταρτο», κ.ο.κ.

Τέλος, προχωρήστε σε ώρες όπως «και σαράντα», «και πενήντα», «και πενηνταπέντε». Μιλήστε για το γιατί ο ωροδείκτης μπορεί να μοιάζει σαν να δείχνει το 3 όταν η ώρα είναι 2:55. Εάν χωρίσετε το ρολόι σας σε φέτες πίτσας για να αντιπροσωπεύσετε τις ώρες, είναι εύκολο να εξηγήσετε ότι ο ωροδείκτης δεν βρίσκεται ακόμα στην επόμενη «φέτα».