Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις Urbana-Champaign, το χαοτικό περιβάλλον ενός σπιτιού αφορά το εάν ένα σπίτι είναι επιρρεπές σε θόρυβο, συνωστισμό και αποδιοργάνωση. Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως το οικιακό χάος σε συνδυασμό με τη κακή διατροφή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκτελεστική λειτουργία των μικρών παιδιών. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη, την προσοχή και το συναισθηματικό έλεγχο.

Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα πιο ήρεμα νοικοκυριά, που λειτουργούν με πρόγραμμα, μπορεί να περιορίσουν τις επιπτώσεις μιας κακής διατροφής.

Στη συνέχεια, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υψηλότερη πρόσληψη επεξεργασμένων τροφίμων σχετιζόταν με χαμηλότερα επίπεδα ορισμένων δεικτών, όπως του συναισθηματικού ελέγχου και τις ικανότητες προγραμματισμού και οργάνωσης. Δηλαδή εκείνα που έτρωγαν υψηλότερες ποσότητες ζαχαρούχων τροφίμων και επεξεργασμένα σνακ είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν προβλήματα με την αναστολή της μνήμης και με τις ικανότητες προγραμματισμού και οργάνωσης.

Πάνω από 300 οικογένειες συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη, η οποία έγινε σε παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 2 ετών, και τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τους φροντιστές των παιδιών από όταν τα παιδιά ήταν 6 εβδομάδων. Επιπλέον, κάθε φροντιστής απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το οικιακό χάος, όπως για παράδειγμα: «Εάν το περιβάλλον του παιδιού στο σπίτι ήταν συνήθως ήσυχο και λειτουργούσε με καθιερωμένο πρόγραμμα ή ήταν επιρρεπές σε θόρυβο, συνωστισμό και αποδιοργάνωση».

Στο παρελθόν, είχαν διεξαχθεί παρόμοιες έρευνες που εξέταζαν τις σχέσεις μεταξύ διατροφής και γνωστικής ανάπτυξης αλλά με μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους. Η τρέχουσα μελέτη επικεντρώθηκε σε ηλικίες που οι διατροφικές συνήθειες και το περιβάλλον του σπιτιού μπορούσαν να παίξουν καθοριστικό ρόλο και να ελεγχθούν.

Η προηγούμενη έρευνα με εφήβους συνέδεσε και εκείνη το οικιακό χάος με προβλήματα συμπεριφοράς και κακή απόδοση σε εργασίες.