Όταν τα νήπια έχουν δομή και κανόνες, ευδοκιμούν. Αλλά όταν αυτά φτάνουν στα «άκρα», τα νήπια μπορεί να συμπεριφερθούν αντιδραστικά. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στους γονείς να βρουν την «χρυσή» ισορροπία μεταξύ των δύο. Κάτι που μερικές φορές μπορεί να είναι πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να γίνει. Υπάρχουν φορές που τα νήπια πρέπει να έχουν όρια και φορές που πρέπει να είναι ελεύθερα να παίρνουν αποφάσεις μόνα τους. Αυτό τους επιτρέπει να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι τους κρατά ασφαλείς και επιτρέπει τις φυσικές συνέπειες για να γνωρίζουν τι μπορεί να ακολουθήσει από τις πράξεις τους. Αν γίνεται πολύ αυστηροί και δεν τους επιτρέψετε αυτήν την ελευθερία, είναι πολύ πιθανό τα νήπια να αρχίσουν να «επαναστατούν».

Ποιες οι ενδείξεις ότι είστε υπερβολικά αυστηροί

Κανόνες δίχως εξαιρέσεις

Οι κανόνες είναι σημαντικοί για τα παιδιά. Τους διδάσκει τη διαφορά μεταξύ του σωστού και του λάθους και μπορεί να τους βοηθήσει να διατηρηθούν ασφαλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φορές που υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες. Και αν οι γονείς δεν το αναγνωρίζουν αυτό, μπορεί να γίνουν πολύ αυστηροί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν οι γονείς πιστεύουν ότι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται συνεχώς, εμπίπτουν στο σκληρό αυταρχικό στυλ ανατροφής των παιδιών. Τα παιδιά που μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζουν χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να εργάζεστε σκληρά για να μην εκδηλώσουν, τα οποία περιλαμβάνουν τα πάντα, από την περιφρόνηση μέχρι την επιθετικότητα.

Ατελείωτη λίστα κανόνων

Εάν υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος κανόνων που οι γονείς απαιτούν να ακολουθούν τα παιδιά τους, μπορεί να ωφελήσει τους γονείς, και σε κάποιο βαθμό, τα παιδιά βραχυπρόθεσμα. Αυτό συμβαίνει επειδή όλοι οι κανόνες βοηθούν να διατηρούνται τα παιδιά ασφαλή κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων και κάνουν τα παιδιά να έχουν υψηλότερες προσδοκίες από τον εαυτό τους.

Ωστόσο όταν δημιουργείτε αυστηρούς κανόνες για τα πάντα στην καθημερινότητά τους, τότε τα παιδιά είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν υψηλότερο κίνδυνος άγχους ή κατάθλιψης, δυσκολία στην λήψη αποφάσεων, μειωμένη ακαδημαϊκή απόδοση ενώ αυξάνεται και η πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ γονέων και παιδιών.

Εάν οι γονείς έχουν τόσους πολλούς κανόνες που τα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να είναι παιδιά, τότε μάλλον θα πρέπει να τους επαναπροσδιορίσετε.

Δεν δίνεται επιλογές στο νήπιο

Η παροχή επιλογών στα νήπια τα βοηθά να εξελίξουν την δεξιότητα λήψης αποφάσεων καθώς μεγαλώνουν. Αλλά όταν τους λέμε διαρκώς τι να κάνουν, δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία να δουλέψουν αυτήν την δεξιότητα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν οι γονείς δεν είναι αυστηροί και προσφέρουν στα παιδιά τους επιλογές, τα οφέλη είναι πολλά και μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Καλλιεργούν το σεβασμό.
  • Θέλουν και αποζητούν την συνεργασία.
  • Έχουν καλύτερες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Όταν οι γονείς είναι πολύ αυστηροί, παίρνοντας όλες τις αποφάσεις για τα νήπια, τότε τους στερούν το περιθώριο του λάθους και χάνουν πολλές ευκαιρίες μάθησης.