Δείτεοφέλη του παιχνιδιού με αυτοκίνητο για τα παιδιά και την ανάπτυξή τους:

  1. Βελτιώνει τις κινητικές δεξιότητες
  2. Χτίζει αυτοπεποίθηση
  3. Ενισχύει τη χωρική νοημοσύνη
  4. Προάγει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία
  5. Μαθαίνουν να ακολουθούν κανόνες και οδηγίες
  6. Προωθεί την εξερεύνηση και την περιπέτεια
  7. Ενθαρρύνει τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη

Δείτε το βίντεο

@juliewise4Lol

♬ Tokyo Drift – Xavier Wulf