Η γνώση είναι κάτι περισσότερο από απλή εκμάθηση πληροφοριών. Είναι η ικανότητα να επεξεργάζεται το παιδί νέες πληροφορίες και να μιλά για αυτές. Επιπλέον, περιλαμβάνει την εφαρμογή αυτών των νέων πληροφοριών σε άλλες, προηγουμένως αποκτηθείσες.

Καθώς τα παιδιά ωριμάζουν, αναπτύσσουν την ικανότητα να σκέφτονται σε υψηλότερα επίπεδα. Μπορούν σταδιακά να επεξεργάζονται πληροφορίες με επιδεξιότητα και να κάνουν συνδέσεις με άλλες πιο εύκολα. Με άλλα λόγια, μεγαλώνοντας, οι δεξιότητες της σκέψης βελτιώνονται ανά ηλικία.

Διαβάστε επίσης: Ευτυχισμένα παιδιά: Πρέπει να νιώθουν και τα «αρνητικά» συναισθήματα

Δεξιότητες που τα παιδιά αναμένεται να κατακτήσουν σταδιακά

Τα παιδιά θα πρέπει να βελτιώνουν την ικανότητά τους να εστιάζουν, να θυμούνται πληροφορίες και να κρίνουν καθώς μεγαλώνουν. Οι γνωστικές δεξιότητες επιτρέπουν στα παιδιά να κατανοήσουν τις συνδέσεις μεταξύ των ιδεών, τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος και να βελτιώνουν τις ικανότητες ανάλυσης των δεδομένων.

Συνολικά, η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων ωφελεί το παιδί τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης.

Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος μπορεί να αποτρέψει για παράδειγμα ένα παιδί από το να ενδώσει στην πίεση από τους συνομιλήκους του και να κάνει κακές επιλογές. Μπορεί επίσης να το βοηθήσει να συνειδητοποιήσει ότι αν παίζει βιντεοπαιχνίδια αντί να κάνει τις ασκήσεις του, πιθανότατα δεν θα τα καταφέρει καλά στο τεστ που έχει να γράψει την επόμενη μέρα.

Πώς βοηθάμε τα παιδιά να ενισχύσουν τις γνωστικές τους δεξιότητες

Ενώ η έρευνα αποκαλύπτει ότι η γενετική παίζει ρόλο στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων ενός παιδιού, οι δεξιότητες αυτές μπορούν να διδαχθούν μέσω της εξάσκησης και της εκπαίδευσης. Ένα παιδί μπορεί να μάθει για παράδειγμα να δίνει προσοχή, εκτός κι αν έχει κάποια σχετική διαταραχή.

Τα περισσότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν προσοχή μικρής διαρκείας (περίπου 15 λεπτών) ενώ μεγαλώνοντας και φτάνοντας στην τρίτη περίπου δημοτικού, η προσοχή αυτή μεγαλώνει χρονικά.

Τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν να επικεντρώνονται περισσότερο στην ολοκλήρωση μιας εργασίας εάν τους αφαιρέσουμε περισπασμούς όπως παιχνίδια, κινητό, τηλεόραση κ.λπ. Επιπλέον, κάνοντάς τους ερωτήσεις σχετικά με μια ιστορία που διάβασαν , μια εκδρομή που έκαναν ή μια εργασία που ολοκλήρωσαν.

Ρωτώντας τα παιδιά για τις εμπειρίες τους, οι ενήλικες τα παρακινούν να σκεφτούν και να προβληματιστούν, ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη.

Τι συμβαίνει όταν το παιδί «χάνει» τα αναπτυξιακά αυτά ορόσημα

Εφόσον όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά, επιτυγχάνουν τα ορόσημα με τον δικό τους ρυθμό. Ωστόσο, εάν σας απασχολεί η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού σας, μην αγνοήσετε τα προειδοποιητικά σημάδια και το ένστικτό σας. Μιλήστε με τον δάσκαλο, τον παιδίατρο ή κάποιον άλλον ειδικό για τις ανησυχίες σας έτσι ώστε αν έχετε να κάνετε με μαθησιακές δυσκολίες, το παιδί να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται από μικρή ηλικία.