Οι αλλαγές στην προεφηβεία δεν είναι κάτι ασυνήθιστο καθώς τώρα είναι που τα παιδιά χτίζουν σιγά σιγά την ταυτότητά τους και επιζητούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Η προεφηβική περίοδος κυμαίνεται από περίπου 11 έως 13 ετών. Η ζωή που τα παιδιά κάνουν, το σχολείο, οι φίλοι και σχεδόν όλα όσα ήξεραν, αρχίζουν να αλλάζουν. Σε αυτό το στάδιο, εμφανίζονται νέες προκλήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν άγχος και συναισθηματική ευαλωτότητα. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή υπάρχουν αλλαγές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και, πολλές φορές, οι προέφηβοι δεν θα είναι σε θέση να ελέγξουν τα συναισθήματά τους.

Διαβάστε επίσης: Περίοδος στην εφηβεία: Έρχεται όλο και πιο νωρίς

Ο προεφηβικός εγκέφαλος

Ο εγκέφαλος είναι υπεύθυνος για όλες τις συναισθηματικές αλλαγές στην προεφηβική ηλικία, καθώς υπάρχουν περιοχές που εμπλέκονται στη συναισθηματική ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένου του μεταιχμιακού συστήματος και του προμετωπιαίου φλοιού. Σε αυτή τη φάση, αρχίζει να υπάρχει μια δομική και λειτουργική ανάπτυξη που επεκτείνεται με την πάροδο του χρόνου.

Επομένως, λόγω κακής συναισθηματικής ρύθμισης, μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται προβλήματα όπως άγχος, αντικοινωνική συμπεριφορά, θλίψη ή κάποιες φορές ακόμα και κατάθλιψη.

Συνήθεις αλλαγές στην προεφηβική ηλικία

 • Έλλειψη συναισθηματικής ρύθμισης. Υπάρχει ως εκ τούτου αντιδραστικότητα και αστάθεια.
 • Απόρριψη ενός μέρους του στενού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να απορρίψει τους γονείς του υπέρ φίλων με μεγάλη επιρροή.
 • Αρνητικές σκέψεις.
 • Αναζήτηση άμεσων ανταμοιβών.
 • Παρορμητικότητα.
 • Απώλεια αίσθησης κινδύνου.
 • Προσπάθεια εντυπωσιασμού των συνομηλίκων.
 • Αισθήματα ντροπής. Πολλά παιδιά μπορεί να νιώθουν αμήχανα για τη σωματική τους διάπλαση ή τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα τους.
 • Απομόνωση- απομάκρυνση από τους γονείς.
 • Συνεχείς εναλλαγές διάθεσης.
 • Υπέρμετρος εγωισμός.
 • Αλλαγές στις απόψεις και τη συμπεριφορά του παιδιού.
 • Σύγχυση λόγω ανακάλυψης της σεξουαλικότητας.

Να είστε παρόντες και «οδηγοί»

Σε αυτό το στάδιο της ζωής των παιδιών, η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση και η ασφάλεια- σιγουριά είναι έννοιες πάνω στις οποίες πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να αποφεύγονται οι συνεχείς συγκρούσεις.

Τα παιδιά θα χρειαστούν οι ενήλικες να τα καταλαβαίνουν και να είναι εκεί για να τα ακούν ανά πάσα στιγμή.

Κυρίως, πρέπει να είμαστε οι οδηγοί τους όποτε μας χρειάζονται. Είναι πραγματικά μια πολύ περίπλοκη ηλικία κι ενώ δείχνουν να μην μας θέλουν, τώρα είναι που μας έχουν περισσότερο ανάγκη.