ΑΦΘΕΣ

Άφθες: Αυτό είναι το λαχανικό τις εξαφανίζει Ως άφθες, ορίζονται οι μικρές άσπρες ή κίτρινες πληγές... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ