αμυγδαλές

Η αφαίρεση των αμυγδαλών δεν ωφελεί επτά στα οκτώ παιδιά που την κάνουν Τα παιδιά που έχουν λιγότερους πονόλαιμους, δεν ωφελούνται συνήθως... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ