απώλεια μνήμης

Είναι αλήθεια ότι η εγκυμοσύνη προκαλεί προβλήματα μνήμης; Ορισμένες μελέτες το υποστηρίζουν, ενώ άλλες όχι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ