ΑΠΘ

Μικροβιοκτόνος μάσκα από το ΑΠΘ: Πώς λειτουργεί; Η σημαντική εφεύρεση, για την οποία έχουν ήδη ενημερωθεί... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ