ερωτική έλξη

Ποιο ρόλο παίζει η φωνή στην ερωτική έλξη; Η εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου και η φωνή του... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ