γεμάτη μπαταρία

Το άγνωστο κόλπο για να καταλάβετε αν μια μπαταρία είναι γεμάτη Πώς μπορείτε να ελέγξετε αν μια μπαταρία είναι γεμάτη ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ