μακρά Covid

Ποιοι ασθενείς είναι πιθανότερο να εμφανίσουν «μακρά Covid» Κόπωση, δύσπνοια, προβλήματα μνήμης και αδυναμία συγκέντρωσης είναι μερικά... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ