μοριακά τεστ

Covid-19: Τα μοριακά τεστ δεν ανιχνεύουν το μεταλλαγμένο στέλεχος Σε κάθε περίπτωση, η ανίχνευση του μεταλλαγμένου ιού είναι... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ