νήπια ψυχολογία

Φωτογραφίες: Τι μπορεί να κάνει ένα νήπιο να ξεσπάσει σε κλάματα; Ξαφνικές τσιρίδες, ένταση, παρατεταμένο κλαψούρισμα, ξεσπάσματα… εκεί όπου όλα... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ