Η κινητικότητα των εμβρύων στην πλειοψηφία τους είναι δείγμα υγείας και δεν αποτελεί κάτι παθολογικό. Φυσικά, οι πολύδυμες κυήσεις χρήζουν αυξημένης παρακολούθησης. Αν, λοιπόν, στον τακτικό μας μαιευτικό έλεγχο, που περιλαμβάνει υπερηχογράφημα ανάπτυξης εμβρύων και κλινικοεργαστηριακό έλεγχο (αιματολογικός έλεγχος -αρτηριακή πίεση -εξέταση ούρων) δεν παρατηρείται κάτι το παθολογικό, τότε οι κλοτσιές δεν μπορούν να βλάψουν το ένα το άλλο. Σε περίπτωση που τα έμβρυα βρίσκονται στον ίδιο σάκο (μονοαμνιακά), χρήζουν απλά συχνότερης υπερηχογραφικής παρακολούθησης και οδηγίες από την ομάδα μαιευτήρα -υπερηχογραφιστή για την αποφυγή επιπλοκών που έχει να κάνει κυρίως με τους ομφαλίους λώρους.
Ιωάννης Καλογήρου (γυναικολόγος – μαιευτήρας)