Της Θεώνης Μπεντούλη, εικονογράφηση: Αγγελική Μπόζου, εκδ. Fagotto, για παιδιά από 6 ετών.

H μουσικοπολιτεία της κυρίας ΣΟΛεδάρ προσεγγίζει από μια νέα οπτική γωνία τη θεωρία της μουσικής. Η ΝΤΟρα, η ΡΕνα, η ΦΑνή, η ΣΟΛεδάρ, η ΛΑρα, και η ΣΙσσυ είναι επτά κυρίες που ζουν στη μουσικοπολιτεία, εργάζονται και έχουν διάφορες καθημερινές δραστηριότητες. Mαζί τους, λοιπόν, το παιδί, και με τη βοήθεια των γονιών του, θα περιηγηθεί στην πολιτεία που ζουν, μαθαίνοντας παράλληλα τις έννοιες των φθογγόσημων, του μέτρου, των παύσεων και πολλών άλλων, με ιδιαίτερα έξυπνο τρόπο, που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, ενώ στο τέλος θα του απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου δημότη, εφόσον απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα σωστά.