Σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου της Σκοτίας, οι δεξιότητες στα μαθηματικά και την ανάγνωση που αναπτύσσονται στην ηλικία των 7 ετών μπορούν να προβλέψουν το κοινωνικό και οικονομικό status για αρκετές δεκαετίες αργότερα. Για τις ανάγκες της έρευνας οι μελετητές παρακολούθησαν περισσότερους από 17.000 ανθρώπους για περισσότερα από 50 χρόνια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι συμμετέχοντες είχαν υψηλότερες ικανότητες στην ανάγνωση και τα μαθηματικά στη Β’ Δημοτικού, ως ενήλικες είχαν υψηλότερες αποδοχές, καλύτερες θέσεις εργασίας και σπίτια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα επίπεδο παραπάνω στην ικανότητα ανάγνωσης στην ηλικία των 7, στην ηλικία των 42 “μεταφραζόταν” σε 7.750 δολάρια υψηλότερο εισόδημα. Οι επιστήμονες μελετούν για το αν και τα γονίδια συμβάλλουν  στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών.