Ο επικεφαλής της έρευνας δόκτωρ Gijsbert Stoet και οι συνεργάτες τους, έκαναν ένα πείραμα. Στο πείραμα αυτό συνέκρινε 120 γυναίκες και 120 άνδρες σε μια δοκιμή στον υπολογιστή, που περιείχε εναλλαγές μεταξύ δραστηριοτήτων που αφορούσαν την καταμέτρηση αριθμών και την αναγνώριση σχημάτων.

Όταν έπρεπε να κάνουν ένα πράγμα την φορά και τα δύο φύλα αντεπεξήλθαν με την ίδια επιτυχία. Ωστόσο, όταν τα καθήκοντα έγιναν πιο περίπλοκα, φάνηκε ότι οι άνδρες έκαναν πολλά λάθη.

Επίσης οι άνδρες χρειάστηκαν 77 % περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιήσουν τα καθήκοντά τους, ενώ οι γυναίκες χρειάστηκαν 69% περισσότερο χρόνο.

«Αυτή η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά είναι σημαντική όταν αξιολογείται αθροιστικά κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας ή μας εβδομάδας «δήλωσε ο Δρ. Stoet.

Σε μία δεύτερη δοκιμασία, μια ομάδα γυναικών και ανδρών έλαβαν προθεσμία οκτώ λεπτών για να ολοκληρώσουν μια σειρά από καθήκοντα – όπως να εντοπίσουν κάποιο εστιατόριο σε χάρτη ή να ολοκληρώσουν ένα τηλεφώνημα.

Επειδή τα οχτώ λεπτά ήταν πολύ λίγα, οι συμμετέχοντες των δύο φύλων αναγκάστηκαν να θέσουν προτεραιότητες, να οργανώσουν το χρόνο τους και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Οι γυναίκες όπως διαπιστώθηκε, είχαν πολύ καλύτερη απόδοση έναντι των ανδρών.