Το παιδάκι σας είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η ηλικία που ξεκίνησε το βάβισμα είναι η αναμενόμενη. Οι περίοδοι της «υποχώρησης» του βαβίσματος είναι φυσιολογικές τη στιγμή που το παιδί επανέρχεται και μάλιστα έχει σημειώσει πρόοδο στη γλωσσική του ανάπτυξη. Η συνολική εικόνα του παιδιού είναι τέτοια που δεν πρέπει να σας ανησυχεί αφού είναι κοινωνικό και μιμείται. Οι περίοδοι της μειωμένης λεκτικής παραγωγής είναι απλά περίοδοι που το παιδί κατακτά καινούρια γλωσσικά εργαλεία και το σύστημά του τα αφομοιώνει. Επίσης ενδέχεται τις περιόδους αυτές το παιδί να βγάζει δόντια και γι’ αυτό να μην νοιώθει πολύ ευχάριστα όταν κινεί το στοματικό μηχανισμό για να παράγει φωνούλες. Ελισσάβετ Κυριακοπούλου (MS. CCC-SLP Παθολόγος λόγου & ομιλίας)