Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Annals of Behavioral Medicine η επίδραση του γάμου είναι θετική, αρκεί η συμβίωση να είναι επιτυχημένη. Οι μελετητές  παρακολούθησαν τα αποτελέσματα της αρτηριακής πίεσης σε πάνω από 200 παντρεμένους και σε περίπου 100 ελεύθερους άντρες και γυναίκες. Ένας από τους παράγοντες που προσμετρήθηκαν ήταν η νυχτερινή πίεση των ανθρώπων που συμμετείχαν στη μελέτη. Και τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: • Συγκρίνοντας τους παντρεμένους και μη συμμετέχοντες: οι παντρεμένοι βρέθηκε πως είχαν συνολικά καλύτερα αποτελέσματα στη νυχτερινή πτώση της πίεσης.  • Εκείνοι που ήταν ικανοποιημένοι με το γάμος τους είχαν ακόμη χαμηλότερη αρτηριακή πίεση τη νύχτα και συνολικά χαμηλότερες μετρήσεις πίεσης. Οι συμμετέχοντες της μελέτης σε αυτή την κατηγορία ανέφεραν επίσης λιγότερα περιστατικά κατάθλιψης και μπορούσαν να διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος καθώς δεν ένιωθαν «αγχωμένοι» στο σπίτι τους. • Οι μη παντρεμένοι συμμετέχοντες, συγκριτικά με τους παντρεμένους που δεν ήταν ικανοποιημένοι στο γάμο τους, είχαν καλύτερες μετρήσεις νυχτερινής πίεσης από τους δυσαρεστημένους παντρεμένους.  Το βασικότερο αποτέλεσμα της μελέτης ήταν πως το να είναι κανείς παντρεμένος και σε ευτυχισμένο γάμο είχε ένα εξαιρετικό διπλό όφελος αναφορικά με την κατάσταση της αρτηριακής του πίεσης.