Ως αυτόματη αποβολή ορίζεται η αυτόματη απώλεια του κυήματος πριν την 20ή εβδομάδα κύησης. Περίπου το 10-20% των γνωστών κυήσεων καταλήγουν σε αποβολή. Το πραγματικό ποσοστό είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερο, καθότι πολλές αποβολές συμβαίνουν πολύ νωρίς και η γυναίκα δεν ξέρει καν ότι είναι έγκυος.

Αίτια 

Χρωμοσωματικές και γονιδιακές ανωμαλίες (υπεύθυνες για την πλειοψηφία των περιπτώσεων σε ποσοστό 25-60%).

Διαταραχές υγείας της μητέρας, όπως ο μη ελεγχόμενος σακχαρώδης διαβήτης, οι λοιμώξεις, οι ορμονικές διαταραχές, η θρομβοφιλία, τα νοσήματα ανοσοποιητικού,  οι ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου και θυρεοειδοπάθεια.

Ηλικία (σε ηλικία 35 ετών η πιθανότητα αποβολής είναι 20%. Στην ηλικία των 40 είναι 40%.

Ιστορικό δύο ή περισσότερων προηγούμενων αποβολών

Χρήση τοξικών ουσιών (κάπνισμα, αλκοόλ, παράνομες ουσίες).

Μεγάλο ή μικρό σωματικό βάρος

Επεμβατικές προγεννητικές εξετάσεις, όπως η λήψη χοριακής τροφοβλάστης και η αμνιοπαρακέντηση.

Ταξινόμηση 

Επαπειλούμενη αποβολή – κύημα εντός της μήτρας χωρίς διαστολή του τραχηλικού στομίου

Αναπόφευκτη αποβολή – κύημα εντός της μήτρας με διαστολή του τραχηλικού στομίου

Ατελής αποβολή – Μερική αποβολή του κυήματος με μερική κατακράτηση προϊόντων εντός της μήτρας

Τελεία αποβολή – πλήρης εκκένωση της μήτρας από τα προϊόντα  της κύησης

Παλίνδρομος κύηση – κατακράτηση για ημέρες ή εβδομάδες νεκρού κυήματος εντός της μήτρας με κλειστό τραχηλικό στόμιο

Σηπτική αποβολή – επιπλοκή που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη λοίμωξης του ενδομητρίου μετά από αποβολή

Συμπτωματολογία

Οι περισσότερες αποβολές συμβαίνουν πριν την 12η εβδομάδα κύησης. Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι:

Κολπική αιμόρροια

Κολπική έκκριση

Άλγος κάτω κοιλίας ή οσφύος

Αντιμετώπιση

Στην περίπτωση επαπειλούμενης αποβολής συνιστάται παρακολούθηση, κλινικοεργαστηριακός έλεγχος (Υπερηχογράφημα, β-χοριακή γοναδοτροπίνη), ανάπαυση της εγκύου και χορήγηση προγεστερινοειδών.

Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι απαραίτητη η εκκένωση της μήτρας. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα (τελεία αποβολή), οπότε και γίνεται απλή παρακολούθηση. Στην περίπτωση που δεν αποβάλλεται πλήρως το κύημα, γίνεται εκκένωση της μήτρας είτε φαρμακευτικά είτε χειρουργικά με διενέργεια απόξεσης.

Εγκυμοσύνη μετά από αποβολή 

Οι γυναίκες με ιστορικό αποβολής έχουν αυξημένες πιθανότητες για επόμενη αποβολή. Σε περίπτωση τριών και άνω διαδοχικών αποβολών (καθ’ έξιν αποβολές), θα πρέπει να γίνει ιατρικός έλεγχος όλων των αιτιών που μπορεί να τις προκαλούν. Αν και μία γυναίκα που έχει αποβάλλει μπορεί να μείνει έγκυος στον αμέσως επόμενο κύκλο της, καλό θα ήταν να αποφύγει μια εγκυμοσύνη για 3 με 6 μήνες λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης.  Με τη συνεργασία του Γεώργιου Κανελλόπουλου, μαιευτήρας – χειρουργός – γυναικολόγος.