Όταν οι άντρες είναι αγχωμένοι θεωρούν τις υπέρβαρες γυναίκες πιο ελκυστικές απ’ ότι όταν είναι χαλαροί, υποστηρίζουν Βρετανοί επιστήμονες σε άρθρο τους που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο PLoS ONE. Η μελέτη συμφωνεί με παλαιότερες έρευνες που είχαν δείξει ότι όταν οι οικονομικοί πόροι είναι ελλιπείς, οι άνθρωποι τείνουν να προτιμούν βαρύτερους συντρόφους, ίσως επειδή το παραπάνω βάρος, είναι ένδειξη ότι το άτομο είναι υγιές  και έχει πρόσβαση σε τροφή. Στις γυναίκες για παράδειγμα, η έλλειψη βάρους δυσχεραίνει την προσπάθεια επίτευξης και ολοκλήρωσης της κύησης. Σύμφωνα με μια επιστημονική θεωρία, το πρότυπο αυτό ισχύει και όταν το άτομο είναι συναισθηματικά αγχωμένο, επειδή ένα παχύτερο και πιο ώριμο σώμα είναι ένδειξη ότι το άτομο μπορεί να αντέξει τις δυσκολίες. Ο Dr. Viren Swami ψυχολόγος από το University of Westminster και ο συνεργάτης του Dr Martin Tovee από το Newcastle University, με τυχαία επιλογή υπέβαλλαν άνδρες σε μια στρεσογόνο κατάσταση που έμοιαζε με συνέντευξη για δουλειά, και αντίστοιχα σε μια χαλαρή φάση όπου οι συμμετέχοντες περίμεναν ήσυχα σε ένα δωμάτιο. Στη μελέτη έλαβαν μέρος συνολικά 81 Βρετανοί. Μετά την συνέντευξη, οι άνδρες κλήθηκαν να κρίνουν πόσο ελκυστικές ήταν οι γυναίκες με χαμηλό ή ελλιπές βάρος! Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι στρεσαρισμένοι άνδρες χαρακτήρισαν τα βαρύτερα σώματα πιο ελκυστικά, συγκριτικά με τους άνδρες που ήταν ήρεμοι. Οι πιο αγχωμένοι θεώρησαν τις γυναίκες με κανονικό βάρος λιγότερο ελκυστικές, εν αντιθέσει με τους ήρεμους συμμετέχοντες. Η μελέτη δείχνει στο τι θεωρεί ο καθένας ελκυστικό ή όχι. Επίσης αιτιολογεί γιατί τα κριτήρια της ομορφιάς ποικίλουν από πολιτισμό σε πολιτισμό, ακόμη και εντός της ίδιας πολιτισμικής κουλτούρας ενός λαού.