Συνταρακτικά είναι τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποίησε ομάδα του Πανεπιστημίου του Winsconsin-Madison και δημοσιεύεται στην επιθεώρηση JAMA Pediatrics: Η φτώχεια επηρεάζει τον εγκέφαλο των παιδιών με αποτέλεσμα αυτός να μην αναπτύσσεται σωστά. Το πρόβλημα παρουσιάζεται στα εμπρόσθια και πλαϊνά τμήματα του εγκεφάλου, γνωστά ως μετωπιαίοι και κροταφικοί λοβοί. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Seth Pollak, μελέτησαν 389 παιδιά και νέους ηλικίας 4 έως 22 ετών. Φρόντισαν ώστε η διαφορά μεταξύ των παιδιών μεσαίας τάξης και των φτωχών παιδιών να είναι αποκλειστικά και μόνο η οικονομική τους κατάσταση και τίποτα άλλο. Μελετώντας τους εγκεφάλους τους και την επίδοσή τους στα μαθήματα, διαπίστωσαν ότι το 20% της διαφοράς μεταξύ των παιδιών μεσαίας τάξεως και των φτωχών παιδιών οφείλεται αποκλειστικά στην φτώχεια. Όπως εξηγεί ο Seth Pollak, τα πρώτα πέντε χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού είναι αυτά που κάνουν την διαφορά και ότι σ’ αυτήν ακριβώς την ηλικία δημιουργείται το πρόβλημα, που έχει να κάνει με την σωστή ανάπτυξη των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών του εγκεφάλου.