Μπορεί οι σταρ να έχουν καταφέρει με πολλούς τρόπους, να νικήσουν το χρόνο και τη… βαρύτητα, πάντα όμως θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία πάνω τους που θα προδίδουν την ηλικία τους! Και βέβαια τα σημεία αυτά είναι τα γόνατα, μια που δυστυχώς η διατροφή και η δίαιτα δε βοηθούν στο συγκεκριμένο σημείο καθώς το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο στις αρκετά αδύνατες γυναίκες».  Να λοιπόν μερικά από τα πιο διάσημα…άσχημα γόνατα!