Σύμφωνα με νέα έρευνα από το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Ρότερνταμ, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 7.000 άνδρες και γυναίκες, η φασίνα στο σπίτι μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής των γυναικών κατά τρία χρόνια. Αντίθετα, οι εξωτερικές δουλειές δεν φαίνεται να προσφέρουν αντίστοιχο όφελος. Ωστόσο, τα πράγματα για τον ανδρικό πληθυσμό είναι διαφορετικά. Η επίδραση των οικιακών εργασιών στην υγεία τους φαίνεται να είναι αρκετά πιο περιορισμένη. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η καθαριότητα του σπιτιού τούς χαρίζει μετά βίας έναν επιπλέον χρόνο ζωής, σε αντίθεση με τις κηπουρικές εργασίες που αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής τους κατά 2,7 χρόνια.