Οι μπαμπάδες είναι σημαντικοί για τους γιους, πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστεύουμε Οι μπαμπάδες είναι σημαντικοί για τους γιους, αυτό είναι κάτι αδιαμφισβήτητο. Αυτό που ίσως γεν γνωρίζουμε είναι από πόσο νωρίς και πόσο σημαντικοί, είναι, ειδικά για τα αγόρια. Σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο California State University, η απόρριψη από τον πατέρα μπορεί να πληγώσει περισσότερο από την απόρριψη από την μητέρα. Η υπεύθυνη της έρευνας, Melanie Horn Mallers καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο California State University, που μελετά τις σχέσεις πατέρα- παιδιού από την δεκαετία του 1960, λέει σχετικά: «Όταν ξεκίνησα τις έρευνες θεωρούσα ότι ο πατέρας είναι χρήσιμος και παίζει κάποιο ρόλο στην οικογένεια, αλλά η μητέρα είναι γενικά πιο σημαντική». Στην πορεία των μελετών της ανακάλυψε με έκπληξη ότι πολλές φορές η αγάπη από τον πατέρα επηρεάζει περισσότερο την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού σε σχέση με την αγάπη και την αποδοχή από την μητέρα. Ειδικότερα, η απόρριψη από τον πατέρα δημιουργεί προβλήματα συμπεριφοράς, οδηγεί στην ανάπτυξη συναισθημάτων άγχους, ανασφάλειας και επιθετικότητας ενώ αποτελεί παράγοντα κατάχρησης αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Η Rohner επισημαίνει ότι το παραπάνω δεν αποτελεί γενικό κανόνα – η αγάπη της μητέρας ανά περιπτώσεις είχε ίση ή σημαντικότερη επίδραση στην ανάπτυξη του παιδιού. Στην συντριπτική πλειοψηφία, όμως, των περιπτώσεων που αφορούν απόρριψη, η στάση  του πατέρα έχει τεράστια επίπτωση στην ζωή του παιδιού.

Οι μητέρες, σύμφωνα με την Mallers, φροντίζουν ώστε  τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή και προστατευμένα από τον κόσμο. Οι μπαμπάδες όμως, παρέχοντας πάντα και αυτοί την αίσθηση ασφάλειας, είναι πιο πιθανό να δώσουν στο παιδί το μήνυμα : «Ο κόσμος είναι ασφαλής, μπορείς να πας να τον εξερευνήσεις».